Thời gian triển lãm: 28/08/2020 - 15/09/2020
Tác giả: Viện lịch sử quân sự Việt Nam
NPH: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Mai Hạnh
NPH: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Nhiên - Tô Tần
NPH: Hồng Đức
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giá
NPH: Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Napoleon Hill (Nguyễn Đức Hòa dịch)
NPH: Lao động xã hội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Karel Capek/Đăng Thư
NPH: Hội Nhà Văn
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Đăng Dũng
NPH: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Văn học
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hữu Mai
NPH: Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
NPH: Văn Học
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Brent Schlender - Rick Tetzeli
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Uyên Phương
NPH: Phụ Nữ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Alexandra David Neel
NPH: Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Jeffrey Archer
NPH: Hồng Đức
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Erin Gruwell
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Tác giả: Elizabeth Golding - Minh họa: Ali Lodge
NPH: Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Louise L.Hay
NPH: Tổng Hợp TPHCM
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Lê Quang biên soạn
NPH: Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành:
Xem sách
Trang 1 2 3 4 5
back to top